Csillagok Háborúja

 

Az Európai emberek körében, egyre nagyobb körben zajlik egyfajta „felébredés”. Ez eredetileg egy spirituális megfogalmazás, főként azok jelölésére, akik a hétköznapi események mögötti „Intelligens Tervezés” elméletét vallják. Azaz, hisznek a Teremtésben, és az Univerzum többdimenziós, holografikus szerkezetében, és benne a Szeretet elsődlegességében, mint a legnagyobb Erőben az egész Univerzumban.

A fenti kisebbség mellett, azonban megjelent a hétköznapi tudatosságú embereknél is egyfajta „felébredés”. Ők elsődlegesen a saját társadalmi rendszerükben, a struktúra mögé bújó és önmagát is letagadó hatalmat ismerik fel. Főként a visszaélések, félrevezetések, hamisságok, a „krízis elmélet” (lásd: László Ervin) mindennapi használatából adódó mesterséges válságok okán. Legutóbb például az Európát elárasztó népvándorlás mögött felismerhető, szándékos és szervezett folyamatot.

Bizakodásra adhat okot az a jelenjég is, hogy Európa középső és nyugati államaiban, a társadalom döntő többségében, visszafordíthatatlan mértékben megtörtént ez a felébredés. Hiába a vezető média és a felső vezetők álságos és hamis vélemény hatalma, - a valós közvélemény kutatások szerint, már valóságában látják a folyamatot.

E többségi vélemény természetesen tetten érhető Magyarországon is. Sőt, néhány úttörő nemzeti médiában megjelenik főműsor időben, világos fogalmazásban is. Így például az Echo Televízióban, a Háttérkép heti magazinjában. Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre immár négy éve tárja elénk, az önmagát is eltitkoló háttérben tevékenykedő hatalom módszereit, és a mesterségesen létrehozott kríziseket, válságokat. Ugyancsak ezen a csatornán, Szaniszló Ferenc, a Világpanoráma műsorában rendszeresen tárja fel a háttérhatalom mai és történelmi produkcióit.

Elsőként tisztelet az úttörőknek, és persze további kitartást és sikeres munkát kívánhatunk azoknak, akik a saját helyzetükből és hivatásukból eredően, tájékoztatják a többséget a félrevezetések és egyéb politikainak tűnő manipulációk hátteréről. A napi rabszolgaságukban élőknek erre kevésbé van ideje, rálátása és lehetősége. Nekik, fontos segítség a saját felébredéseikhez.

Ez a felébredési folyamat is legkevesebb két talajról táplálkozik, amelyek természetesen már erősítik egymást. Egyrészt, a fent leírt nyilvános médiafelületeken történő leleplezés folyamatából. Másrészről, a ténylegesen felébredő tömeg egyéni és kollektív tudatosságának emelkedéséből. Egyik visszahat a másikra.

Reményt keltő az a nyílt megfogalmazás, amelyben a fenti médiafelületek, - és természetesen a bennük megszólalók is, - nevén nevezik a folyamatokat. Mit is mondanak?

Hogy egy évszázadok, de inkább évezredek óta tartó manipuláció zajlik a Földön, a mindenkori hatalom birtoklásáért. A kora középkor óta igazolt történelmi események is ezt szolgálták, egészen napjainkig. A krízis elméletet gyakorló hatalom, folyamatosan új válsághelyzeteket teremt a háttérből, és a véleményalkotás monopóliumát egyedüliként használva, kész megoldási javaslatokat küld főként a politikai kollaboráns kiszolgálói által. Természetesen ugyan ez történik a pénzügyek, a tudomány, a katonaság és a vallás területén is, ott is szintén fenntartva a monopóliumát az önmagát korrektnek beállító kollaboráns intézményrendszereken keresztül.

Tehát ahol egyébként önmagától harmonikus társadalmi folyamatok lennének, - a gondosan előre megtervezett válságok kirobbantásával, önmaga okoz krízis helyzeteket a háttérből. És amikor elég nagy a társadalom, - mint célcsoport, - felháborodása, épp erre hivatkozva tesz álságos megoldási javaslatokat. Csakhogy épp ezzel, a kétszínű javaslataival mélyíti a rabszolgaság folyamatát, és egyre nagyobb hatalmat adva a saját intézményrendszerének is a demokráciára hivatkozva.

Így tesszük évszázadok óta, saját magunk egyre nagyobb függőségekben élő rabszolgákká. Ahogy Bogár László szokta mondani: „ügyes”.

Viszont, mivel a mai nyílt tömegtájékoztatásban egyre nagyobb szerep jut az alternatív felületeknek, ennek is köszönhetően a feltárás, és az ebből eredő felébredés egyre nagyobb mértékű. Bár a háttérhatalom is professzionálisan használja ugyanezeket a felületeket a megtévesztésre, véleményformálásra, megvezetésre, - mégis nő a valóságot ismerők tömege.

A tiszta megnevezésnek köszönhetően, mára már kimondatott, hogy valójában HÁBORÚ zajlik a Földön. Tényleges katonai beavatkozások a Közel-keleten, Afganisztánban, Ukrajnában, stb.  És, háború zajlik a pénzügyi eszközökkel és intézményrendszerekkel is, főként a dollár korábbi  egyeduralmának megtartása érdekében. De ugyan ez a háború ismerhető fel, az Európai nemzeti identitás és értékrend erőszakos megszűntetésére tett kísérletek során is.

A tömegtájékoztatás egyik legfontosabb célja kell, hogy legyen a nevezett megállapítás rögzítése és állandó ismétlése a társadalom minden szintjén. Azaz, HÁBORÚ zajlik.

Most nem kívánok kitérni a részletekre, hogy melyik területen milyen eszközökkel történik, vagy, hogy valójában mióta is zajlik. Erre a szerkesztők és újságírók alkalmasabbak.

A lényeg a HÁBORÚ létének és főként a céljának a kommunikációja, hogy minél többen ébredjenek rá erre a tényre.

Azonban van egy személyes tapasztalatom és véleményem, ami mindezen is túlmutat. Abban természetesen egyetértünk, hogy a jelenleg folyó HÁBORÚ, szinte az egész civilizáció ellen folyik, főként azért, hogy totális kontroll és azt biztosító intézményrendszer jöjjön létre felettünk. Hogy abszolút rabszolgák legyünk, multikultúrális mázzal bevont droidok. És természetesen úgy, hogy ezt a megtévesztésnek köszönhetően, önként, és a saját anyagi forrásaink felhasználásával érnék el. A rabszolgaságunkat még meg is fizettetnénk velünk!

 

A történelmi példák és módszerek, valamint az általunk még látható háttérhatalom módszertana és pszichikája azonban nem ad mindenre teljes értékű magyarázatot. Az önmagát letagadó, és egyenlőre a Földi civilizáció többségét irányító „családok” szemszögéből nézve,  a teljes rabszolgasághoz vezető végső kataklizmák és az ökoszisztéma összeomlása túl nagy ár, a célok eléréséhez.

Mindemellett mára elég sok ellenőrizhető egyéb információ is a rendelkezésünkre áll. Ezek persze szintén csak az alternatív médiákban és honlapokon érhetők el, de az ismert „szakértők” és a háttérhatalom monopólista intézményrendszeréből kiugró „besúgók” által átadott eddigi titkos dokumentumok meggyőzőek. Egyébként őket érdemes volna inkább nem besúgóknak, hanem inkább kisúgóknak hívnunk.

 

Az én meglátásomban a HÁBORÚ valójában nem a földi társadalmak, nemzetek, rasszok vagy a vagyon és hatalom gyakorlói és a kiszolgáltatottak között folyik. Ez a HÁBORÚ valójában a felszíni emberi faj, és egy nem emberi, megszálló, idegen faj között történik. Ez a valóság.

Ezt támasztja alá, mind a saját élettapasztalatom (eddigi hivatásaim, ismereteim) mellett, az említett kiszivárogtatott információk összessége is. Gondoljunk akár Edward Joseph Snowden amerikai számítógépes szakember, a Booz Allen Hamilton tanácsadó cég volt munkatársa, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség volt vezető tanácsadója, a Központi Hírszerző Ügynökség volt műveleti tisztviselője által megszerzett, és részben átadott információk végső tartalma is.

Egy másik ismert, és hiteles feltáró, David Wilcock is. De itt említhetjük meg Cobra fedőnevű feltárót is. Vannak, elég egzotikusnak tűnő feltárok is, mint például Corey Goode. (http://spherebeingalliance.com/)

Ennek magyar nyelvű oldala: http://goodethungary.blog.hu/

A végső felismerése ennek, - hogy egy idegen, gyarmatosító faj manipulálja, és a kiválasztott vérvonalú családok által régóta tartja mesterséges elnyomásban, egyfajta karanténban az emberi fajt, - akkor fog áttörést elérni, ha az egyébként leellenőrzött információk alapján ez is bekerül az alternatív médiákba. Azaz, már nem csak azt merik kimondani az általunk tisztelt műsorvezetők, szerkesztők, - hogy HÁBORÚ zajlik valójában, hanem, hogy ez KOZMIKUS HÁBORÚ.

Attól fogva mindenki számára érthetővé válik a teljes történelmünk, - még a történelemhamisítások ellenére is. Attól fogva a leleplezés ténye okán is nagyobb rálátása lesz a többségnek is a valóságra. És remélhetőleg, a civil társadalom, kihasználva saját nyitottságát, rugalmasságát, kreativitását és főként szakralitását, egy társadalmi méretű összefogás elé nézhet. Akár egyes mai politikai erőkkel, tényezőkkel is.

És felhasználva a valódi ellenfélről szerzett ismereteinket, tudásunkat, hozzátéve a szándékunkat és erkölcsünket, - képesek leszünk ezen a kihíváson is felülemelkedni.

Érdemes ezért további felfedéseket nyilvánosságra hozni?

Érdemes ezért akár további megvetést, önkéntes száműzetést felvállalni?

Érdemes ebben hinnünk?

 

I G E N !

 

 

Nagy Gábor

  1. október 03.