STRATÉGIAI  ELEMZÉS

 

Sokan keresik jelenleg, a Földön zajló időszakban a megoldást, a saját életük és a társadalom életének megváltoztatására. Azonban legalább ugyanannyian dolgoznak azon, hogy ne változzon semmi.

A pillanatnyi patthelyzet mögött, mélyebb összefüggések és érdekellentétek állnak. Az viszont biztos, hogy változás mindenképp lesz. Ennek ismeretében mindkét oldal erőfeszítéseket tesz arra, hogy a saját stratégiája legyen jobb, és győzzön.

Alapvető különbség azonban az, hogy a földi háttérhatalom évtizedes stratégiai tervezéssel dolgozik. Míg, a változást akarók nem rendelkeznek ilyennel. Legalább is évtizedekkel előremutató stratégiájuk nincs, csak állandó újratervezés van.

 

A háttérhatalom stratégiája

Most nem fogom azzal kezdeni, hogy mi az, hogy háttérhatalom. Azt viszont szükséges megjegyezni, hogy nem ők állnak a piramis tetején. A földi családok felett, idegen fajok (drakonidák, reptiliánok) állnak, akik egyébként gyarmatosító céllal vannak itt a Naprendszerben. Nagyjából 13 ezer éve. De felettük is áll, egy nem fizikai „entitás”, amit mesterséges intelligenciának hívhatunk.

A földi családok az elmúlt ötszáz év során, teljes kontrolljuk alá vonták a felszíni irányítást. Kezdve a világ pénzügyével, majd a vallás, politikai, gazdaság, tudomány területeivel. Valójában mindenütt monopóliumokat hoztak létre, - a társadalom tematizálására. Azaz, az érzékelésünkre adott értelmezés kizárólagos jogát és intézményrendszerét irányítva. Ez egy kollektív tudat manipuláció.

Ehhez társul a felettük álló nem emberi fajok technológiai fölénye, gyarmatosító szándéka. Mi emberek, többdimenziós lények vagyunk. Megszületésünk előtt, aktívan meghekkelik az eredeti életterveinket is, és hamis adatokat, személyi kapcsolatokat, fájdalmat okozó eseményeket is beírnak. Ezzel csökkentik, lassítják, hátráltatják az eredeti életprogramunkat, és így a teljes földi társadalom tudati fejlődését. Fontos ezt is figyelembe vennünk!

A földi hatalom, különös gondossággal és precizitással tervezi meg a társadalom jövőjét évtizedek óta! Azok a folyamatok is, amelyek ma láthatóak a politikai, gazdasági, katonai területeken, - már évtizedes összetett előkészítés eredményei. Tehát a 2008-ban elindított, hamis pénzügyi válság is ilyen tervezett, előkészített és alapos médiahazugsággal támogatott mesterséges válság. Hatására érzelmileg tudják manipulálni, és a gyakorlatban fizikailag, a pénzhiány és eladósítás révén fizikailag korlátozzák mind az egyéneket, mind a nemzetállamokat. A cél, a nemzetállamok felszámolása, és helyette a globális társadalom megerősítése. Jelenleg egyidejűleg több tervezett válság program fut. Elsőként a pénzügyi válság. Aztán a mesterséges migrációs válság. Továbbá a mesterséges, az energiahordozók tőzsdei árát befolyásoló válság. Van kimondottan katonai válsághelyzet, szintén hamis politikai okok mentén Ukrajnában, Szíriában, Irakban, Afrikában… Létezik egy Európát gyengítő gazdasági-katonai válság is, főként a balti államok védelmét biztosító hamis propaganda révén. De ide tartozik az Oroszország elleni gazdasági embargó fenntartása is. Mindemellett regionális szinten találhatunk különböző bakterológiai és virológiai hamis válságokat is.

Látható, hogy jelenleg is több, párhuzamos és tervezett válság program fut az egész Földön. Ez mind professzionálisan előkészített, és kivitelezett program. A cél többszörös. Fizikailag végleg gyarmati létbe nyomni a társadalom egyéni és kollektív egészét. Mindemellett alacsony (állati) szinten tartani a tudatosságot. Ismerjük, hogy a tudatosságot legbrutálisabban lenyomó módszer és erő a fájdalom. A válságok miatt, az emberi kollektív érzelemenergia egyre több fájdalmat él meg. Ez abszolút alacsonyan tartja az emberi faj kollektív tudatát is. És még táplálékul szolgál más entitások számára is.

Összefoglalva tehát, a stratégia az állandósított és egyre porlasztott (elaprózott) társadalmi válságok létrehozása, fenntartása.

 

A változás stratégiája

Azokban a nemzetekben, ahol még él az egyéni és társadalmi ösztön a védelemre, túlélésre és védekezésre, - ott láthatóak kezdeményezések és mozgalmak, a globalizáció további térnyerése ellen. Az önálló, önfenntartó közösségek elszaporodása is ezt mutatja. A társadalom kiábrándult a demokrácia intézményéből, bár ezt még nem meri nyíltan kijelenteni, a várható véleményterror és politikai terror miatt. Kezdenek ráébredni arra, hogy demokrácia helyett, érdemi autonómiát szeretnének. Autonómiát minden területen. Politikai, pénzügyi, kulturális, érdekképviseleti, önkormányzati, vallási, nemzetiségi, alkotmányos és katonai területeken. Erre, a mai, modern parlamentáris jogállami berendezkedés nem ad alkotmányos lehetőséget. Pont attól, hogy a háttérhatalom, a társadalom jelentős részét bevonta az intézményrendszerébe, és a közalkalmazottak, tanárok, orvosok, katonák, rendőrök, politikusok egzisztenciális kiszolgáltatokká váltak. Azaz, a rendszer tagjai, jobban védik a hamis rendszert belülről, mint más kívülről.

Emellett felállítani alternatív intézményeket, pénzügyet, államigazgatást, - amely mentes a háttérhatalom befolyásától, és nem monopóliumokon nyugszik, - a hagyományos értelemben vett módon nem létrehozható. Hiszen az erőforrások felett a háttérhatalom teljes kontrollt gyakorol. Erőforrások nélkül pedig nagyon csekély a hatása a társadalom egészére nézve az ilyen kezdeményezéseknek.

A változások ellen a társadalom tömegei, saját önzésük, ostobaságuk és gyávaságuk okán teszik a legtöbbet.

A kisebbségben élők viszont nem tudnak érdemi választ és védelmet adni a válságprogramokra, azok mérete és tervezési előnye miatt.

Valójában fizikai válaszok nincsenek sem a válságokra, sem azok irányítóira. Az ösztön azonban az egyéni szinten kibillenti a változást akarót, mégpedig egy új utat nyitva a számára. Ez pedig az egyéni tudat fejlődése, és emelkedése. A jelenlegi válsághelyzetre a lehető legjobb válasz tehát a tudatosságunk emelése. Nyilván ez kihat a kollektív tudatosság lassú emelkedésére is. Így a tudat evolúciója maga a stratégia!

Másodlagos stratégia még a már felébredtek részéről, a hamis válságprogramok, hazugságok, csalások, visszaélések részleteinek a nyilvánosságra hozatala. Ma az európai átlagember már nem hisz az európai központi politikai vezetőinek és azok nyilatkozatainak. Mert, látja a hamis, megfizetett kollaborációt, és látja a saját egyéni veszteségét is. Tehát a csalódott, becsapott tömeg, saját önérzetének és indulatainak az energiája már megnyilvánul a véleménye nyílt, akár erőszakos kifejezésében is.

Bár a változást akarók ezt integrálhatják a saját stratégiájukba, óvatosságra inteném őket. Mert a háttérhatalom számolt ezzel az interakcióval, és már erre is évtizedekkel korábban kidolgozott több stratégiát, hogy húzhat belőle hasznot!

A nyilvánosság intézménye fontos, mert a kiábrándult tömeg csak a korábbi illúziói elhagyásával lesz képes tovább lépni. Mindez a tudatosság emelkedésével jár. És így növekszik valójában a változást akarók tábora és ereje.

 

Időtávlatok

A legelső kérdés, amit fel kell tenni, hogy a változás globális mértékben mikor éri el a küszöböt, amikor a társadalom többsége már saját maga akarja? Nyilván arra egyik nemzetnek sincs lehetősége, hogy önállóan kiugorjon a globális hatalom szorításából (lásd Líbia, Irak…) Ezért saját nemzeti stratégiát kidolgozni a kiugrásra, ma még vakmerőség volna. Tehát marad a globális együttműködés, a többi nemzettel, felébredt emberekkel.

Ez rövid, vagy hosszú távú lehetőség?

Nyilván a háttérhatalom abban érdekelt, hogy ha meg is történne, az minél később legyen. Ez azt jelentené, hogy még húsz-huszonkét év múlva történhetne.

A változást akarók már holnap szeretnék, hogy teljesen független, autonóm pénzügyi és társadalmi rendszer jönne.

És mik a mai realitások? A háttérhatalom már érzékeli, hogy változásokra van szükség. Ezért az egyébként eddig is zajló háttértárgyalásokon (amiből eddig semmit nem tartott be…), hajlik egyfajta részleges közzétételre. De csak stratégiailag kevésbé fontos ügyekben. Még szeretné a mai szerepet tovább játszani legalább tíz-húsz évig.

A változást akarók viszont csak teljes közzétételt fogadnak el. Nyilván ezzel azonnal megszűnne a háttérhatalom minden lehetősége a média- és politikai diktatúrája fennmaradásához.

De mi ez a közzététel?

 

Közzététel

Ez egy kollektív eljárás, aminek keretében nyilvánosságra hoznak alapvető információkat, amiket ma az átlagember még elképzelni sem tud. De a totális átverés miatt, az alacsony tudatszint miatt el sem hinne.

Persze attól még a tények, tények maradnak.

Például azt, hogy nem emberi civilizációk tizenháromezer éve rabszolgaságban tartják a fajunkat. Ez a csoport, a második világháború alatt, már közvetlen kapcsolatban állt a náci vezetéssel. Hogy jelentős technikai segítséged adott a német, amúgy is fejlett mérnöki tudásnak. Ennek révén jelentős technikai előnyre tettek szert, és a második világháború nem úgy ért véget, ahogy tanították nekünk! Ez a kapcsolat az ötvenes években kiszélesedett, az USA bevonásával. Azóta több száz fejlett űrjárművel, cirkálóval rendelkeznek. Vannak emberi bázisok a Holdon, a Marson, az aszteroida övben, sőt a Naprendszeren kívül is. Jelentős számú emberrablás történt a Földön a hatalom hozzájárulásával, ezek egy része kinn dolgozik a bázisokon. Egyes információk negyven millió földi emberről beszélnek. Emellett, az elraboltak jelentős részét, - mint prédát, - elcserélték földönkívüli civilizációknak, cserébe technológiáért és eszközökért. Ez azt jelenti, hogy jelentős titkos emberkereskedelem folyik az űrben, a földi vezetők tudomásával és engedélyével.

Beszélni fognak az eltitkolt technológiákról. A hamis pénzügyi rendszerről.

A sor folytatható….

Amint látható, alapvető információk ezek, amik azonnali hatalmi változást eredményezhetnek. A háttérhatalom stratégiája, hogy ezzel újabb társadalmi válságokat, káoszt, zűrzavart teremtsen. A mai média terror által, további mesterségesen felerősített elégedetlenséget és zavart keltsen. És persze, bekapcsolódva a közzétételbe, újabb hazugságokat és félrevezetéseket tálaljon az emberiségnek.

Nyilván összeférhetetlen különbség van a teljes közzététel és a részleges közzététel koncepciója között. Ez két eltérő program, két nagyon eltérő időtávlattal. Hogy ki fogja eldönteni, melyik válik valósággá?

Ha képes a változást akarók tömege olyan társadalmi bázist felépíteni, akik szerint ez így nem mehet tovább, és azonnali döntés szükséges, - akkor a változást akarók akarata érvényesül. Ha nem képes ere, akkor a háttérhatalom további időhúzással fog próbálkozni.

 

Van még más is

A leírtakon kívül van még két ennél is nagyobb erő, amely teljes mértékben benne van a folyamatokban. Az egyik maga a Föld. Ő is, mint mi, élőlény, szellemi és spirituális lény. Ő már meghozta a saját maga döntését. Miszerint véget vet az eddigi kizsákmányolásának, a háttérhatalom és a gyarmatosító fajok tiszteletlenségének, zsarnokságának. Az elavult, környezetpusztító technológiák további használatának. A természeti kincsek, állatok, növények, vizek kizsákmányolásának. Ezért Ő úgy döntött, hogy felemeli a saját rezgésszintjét, és magasabb dimenzióban folytatja létezését. Azok az emberek, akik hajlandóak ezt tiszteletben tartva, őrzőként, gondnokként a faunáját megtisztítani és támogatni, azokkal együtt kíván tovább emelkedni. Akik nem képesek ezt felfogni vagy eleve csak a kizsákmányolásban, az erőszakban hisznek, - Ők menni fognak….

Ha az emberi faj stratégiájáról beszélünk, kihagyhatatlan a Föld saját stratégiája a tervezésből és a választásból.

Emellett létezik még a fejlett civilizációk konföderációja is, akik szintén itt vannak kezdetektől fogva az emberi faj mellett. Bár még nem mutatták meg magukat teljes valójukban, már számtalan esetben beavatkoztak súlyos környezeti katasztrófát okozó események megakadályozásában. Nukleáris eszközök hatástalanításában, az űr felfegyverzésének a megakadályozásában. Nyilván Ők is a változásban érdekeltek. Csak akkor avatkoznak be, ha az ténylegesen indokolt. A tevékenységük alapja a Kozmikus Kódex. Tehát, ha a saját stratégiánkat kívánjuk kialakítani, akkor pont a nagyobb összefüggések megértése és az emberi faj visszatérése eredeti szellemi és tudati állapotába céljából, kihagyhatatlan a Galaktikus Kódex beépítése is ebbe.

E két, meghatározó szereplő súlya, látható, hogy melyik stratégiát támogatja. Ezért az eredmény várhatóan velük együtt fog megmutatkozni.

 

 

 

Mi a hatalom?

A két bemutatott stratégia mögött, nyilván két eltérő szándék és történet áll. A hatalom valójában az, hogy Te melyik utat választod. Mert valós választásod van. Még akkor is, ha állami alkalmazott, orvos, rendőr, vagy hivatalnok vagy. Mert a választásod lehetőségének a tudata a küszöb. Ha tudod és hiszed, Te vagy a két stratégia között a választó. Ez a hatalom.

Nem a háttérhatalom dönt helyetted. Csupán arra inspirál, hogy miként válasszál. Megvesztegetéssel, megfélemlítéssel, kirekesztéssel, eladósítással, mérgezéssel, hamis információkkal. Ezt Ők is tudják. Ezért félnek minden választástól, és ezért próbálják ma már szemérmetlenül kizárni a demokráciából a szabad választásod lehetőségét, és intézményét. De ezzel csak meggyorsítják saját illúzióik (hatalmuk) időtávlatát. Hisz, minél többen fognak ez ellen fellépni, és elutasítani bizottsági döntéseket, megvonni felhatalmazásokat.

Ez a folyamat jön most.

Közben mindig figyelj az események mögötti stratégiákra is. Ez kinek az érdeke? Kinek van belőle haszna?

És beszélj a kőzzétételről. Kelts az emberekben igényt arra, hogy keressék az igazságot. A keresés maga pedig megteremti magát az eredményt is.

Ez is egyfajta választásod lehet. Tehát élj a hatalmaddal, mert ha Te nem élsz vele, majd élnek vele mások!

 

2016.július 8. péntek. A Közzététel napja az egész Földön.